Van de Redaktie

Afrikacentrum actueel

Gesprek met Ambra Bakker, SMA

Bloemkool op zijn Marokkaans

Cadier en Keer: springplank of rustbank

Kidscorner

Wie? Wat? Waar?

Buduburam SMA Dagopvangproject

SMA-bisschop spreekt over vluchtelingenproblematiek in Afrika

Ontmoetingen met onze SMA missionarissen

Reünie O.L.Vrouw van Czestochowa

Startpagina van Onze Krant

Sociëteit voor Afrikaanse Missiën

Onze Krant is het
familieblad voor alle missionarissen, vrienden, bekenden, weldoeners en verdere supporters van de SMA.

Wilt U meer weten?
Neem contact op met
Ton Storcken SMA:
Rijksweg 15
6267 AC Cadier en Keer
tel: 043-407 73 73
fax: 043-407 73 74
e-mail:

t.storcken@bisdom-roermond.nl


De toekomst is zeker, de toekomst is niet zeker, de toekomst is…….

Overal ter wereld en ten alle tijden hebben mensen geprobeerd een blik in de toekomst te werpen. In onze samenleving maken we daarvoor prognoses die wetenschappelijk zijn onderbouwd en doen we voorspellingen die berusten op betrouwbare gegevens. Desondanks moet een warenhuis minstens één keer per jaar uitverkoop houden en zijn er veel voorbeelden van zaken die hun waarde tegen de verwachting in verliezen. De toekomst blijft onzeker, soms zelfs zo onzeker dat mensen niet weten hoe het verder moet of geen oplossing voor een probleem hebben. In dat geval zoeken mensen steun, een beetje zekerheid. Ze lezen bijvoorbeeld de horoscoop en in het cultuurgebied van de Yoruba gaan mensen naar de Babalawo, de orakelpriester, en ze vragen hem het Ifa Orakel te gooien.

Orakel, de nieuwe tentoonstelling

Het Orakel is een belangrijk deel van de Yoruba cultuur en de voorwerpen die hierbij een rol spelen zijn vaak mooi versierd, zoals de orakelborden die dienen om het resultaat van de verschillende worpen op aan te tekenen.
De randen van de borden zijn prachtig. Aan de bovenkant bevindt zich Eshu, de boodschapper tussen de verschillende werelden en degene die de wereld moet ordenen waar de zon opkomt, aan de onderkant is Sango, degene die de wereld moet ordenen waar de zon ondergaat en aan de zijkanten bevinden zich Ogan (God van jagers en smeden) en Obtalla (beschermheer van albino’s en kreupelen). Tussen de vier Goden zijn dieren en figuren uit de mythologie uitgesneden.

Magnifiek om te zien en deze orakelborden vormen de helft van de tentoonstelling “Orakel” die het Afrikacentrum van 29 april tot en met 26 september presenteert. De andere helft bestaat uit schilderijen, levensgrote sculpturen en een heel modern Orakel van Amouzou Amouzou Glipka, een kunstenaar uit Togo. Hij is er het bewijs van dat de orakeltraditie nog midden in het hedendaagse leven staat. Niet dat hij een priester schildert, of een van de vele verzen verklaart die bij het Orakel horen, zijn kunst is veelzijdig als het Orakel zelf, dat wil zeggen dat ieder de boodschap zelf moet ontcijferen. En daarvoor moet u gewoon komen kijken. Welkom.

Afrikaanse markt, Tweede Paasdag

De Afrikaanse markt die het Afrikacentrum op Tweede Paasdag organiseerde was een groot succes.


Infostand Onze Krant

Er waren meer dan 1700 entrees. Er was van alles te koop: stoffen, kleding, sieraden, boeken, potten, pannen, groente, fruit, muziekinstrumenten, manden die ter plekke gevlochten werden en er was een pingelkraam zijn, een kraam waar u móet afdingen op de gevraagde prijzen van de houten en stenen beelden.


Pingelkraam

De toekomst is zeker, de toekomst is niet zeker, de toekomst is….

Van een zichzelf respecterend museum wordt een beleidsplan verwacht en daarom is het Afrikacentrum in deze dagen, behalve met de tentoonstelling “Orakel”, bezig om de onzekere toekomst wat zekerder te maken via het beleidsplan 2004 – 2008. Voor de verdere toekomst zijn 2 zaken echt belangrijk: in 2008 moet het Afrikacentrum meer te bieden hebben dan nu en de organisatie moet sterker en gezonder zijn. Het gevarieerde aanbod zal dan bestaan uit een eigentijdse, educatieve tentoonstelling over het dagelijkse leven (realisatie in 2005), het in 1999 gerenoveerde museum, de educatieve werkruimten, een kenniscentrum (bibliotheek, internet, foto- en geluidarchief), buiten staat een origineel huis uit Benin (een zgn. Tata) en er zal een vliegtuigachtige ingang zijn waardoor het publiek ervaart dat naar Afrika gereisd wordt.
De organisatie staat in 2008 als vanzelfsprekend in de missionaire traditie van de SMA, maar de afhankelijkheid van de SMA is minder geworden, er zijn meerdere partners (provincie, gemeente, sponsoren, andere musea). De organisatie bestaat dan uit een mix van 75 vrijwillige krachten (nu 60) en 5 betaalde krachten (nu 3,5 fte), met name op het gebied van educatie en publiciteit moet uitbreiding in menskracht gerealiseerd zijn. Bovendien zal het bestuur verjongd zijn. Dat zijn de belangrijkste dingen van het nieuwe beleidsplan dat binnenkort vastgesteld gaat worden en de toekomst van het Afrikacentrum gaat bepalen.

Jo Demarteau,
directeur Afrikacentrum.