Van de Redaktie

Afrikacentrum actueel

Gesprek met Ambra Bakker, SMA

Bloemkool op zijn Marokkaans

Cadier en Keer: springplank of rustbank

Kidscorner

Wie? Wat? Waar?

Buduburam SMA Dagopvangproject

SMA-bisschop spreekt over vluchtelingenproblematiek in Afrika

Ontmoetingen met onze SMA missionarissen

Reünie O.L.Vrouw van Czestochowa

Startpagina van Onze Krant

Sociëteit voor Afrikaanse Missiën

 

Onze Krant is het
familieblad voor alle missionarissen, vrienden, bekenden, weldoeners en verdere supporters van de SMA.

Wilt U meer weten?
Neem contact op met
Ton Storcken SMA:
Rijksweg 15
6267 AC Cadier en Keer
tel: 043-407 73 73
fax: 043-407 73 74
e-mail:

t.storcken@bisdom-roermond.nl


Tijdens missiedag op zaterdag 8 mei in Cadier en Keer:
SMA-bisschop spreekt over vluchtelingenproblematiek in Afrika

door Matheu Bemelmans

Veel mensen in westerse landen denken bij ‘vluchtelingen’ direct aan mensen uit Afrika of Azië die naar Europa of de VS vluchten om aan het oorlogsgeweld of politieke vervolging in hun eigen land te ontkomen. Dat er ook in Derde Wereldlanden zelf veel vluchtelingen uit buurlanden wonen, is doorgaans onbekend. Juist dáárover gaat de Limburgse missiedag die op zaterdag 8 mei in het Missiehuis in Cadier en Keer wordt gehouden.

‘Vluchten in Afrika’ luidt het thema van de dag die bedoeld is voor iedereen die in Limburg geïnteresseerd is missie- en ontwikkelingswerk. De dag wordt georganiseerd door het missiesecretariaat van het bisdom Roermond, onder leiding van de sma-er Ton Storcken. Een van de hoofdsprekers die dag is bisschop Patrick Harrington sma van het bisdom Lodwar in Kenya. Hij heeft in zijn bisdom veel te maken met vluchtelingen uit buurlanden als Somalië, Ethiopië, Rwanda, Burundi, Uganda en Congo.

De 64-jarige Ierse sma-missionaris Patrick Harrington is sinds 2000 bisschop van Lodwar in het noordwesten van Kenya. Daarvóór werkte hij onder meer in Liberia. Zijn bisdom is een gebied dat qua oppervlakte 35 keer zo groot is als Limburg maar met 500.000 inwoners ongeveer half zo groot is als Limburg. Slechts een klein deel van de bevolking – ongeveer 45.000 – is katholiek. Het merendeel van de bewoners zijn nomaden die in de grensregio met Uganda en Sudan rondtrekken met kuddes geiten, schapen, kamelen en ezels. Het gebied is hoofdzakelijk agrarisch en zeer arm.

W.Kouijzer en
Mgr.Harrington

Door de grote droogte groeit er haast niets en het grootste probleem van de meeste inwoners is de vraag hoe zij voldoende water en voedsel kunnen verzamelen.

Een deel van de bevolking verdient zijn inkomen met de visserij in het Turkanameer dat langs de oostgrens van het bisdom ligt. Slecht één procent van de jongeren is na de basisschool in de gelegenheid om verder te studeren. Maar veel werkgelegenheid is er voor hen niet.

Sinds 2002 wordt Kenya bestuurd door een democratisch gekozen regering. Een van de belangrijkste onderwerpen is momenteel het opstellen van een nieuwe grondwet. Het land kent godsdienstvrijheid en kleine katholieke gemeenschap mag haar geloof uitdragen, al kan ze zich niet te veel met politiek gevoelige onderwerpen inlaten.

In het district Turkana dat samenvalt met de grenzen van het bisdom Lodwar wonen ongeveer 86.000 vluchtelingen. De meesten van hen wonen in het vluchtelingenkamp Kakuma, dat 14 jaar geleden als een tijdelijke verblijfplaats werd ingericht. Inmiddels bestaat het kamp nog steeds en beslaat het een gebied van 25 vierkante kilometer. Ongeveer driekwart van de vluchtelingen komt uit Sudan, maar er wonen ook mensen uit de andere omringende landen. Er zijn regelmatig conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen.


Aartbisschop Michon van Rabat (links) en
Bisschop Harrington van Lodwar (rechts)

De katholieke kerk probeert met verschillende pastorale en sociale projecten iets aan de moeizame situatie in de regio te doen. Tijdens de missiedag zal bisschop Harrington uitleggen hoe hij denkt dat het vluchtelingenprobleem aangepakt kan worden en welke bijdrage daaraan vanuit Nederland kan worden geleverd.

Diocesane Missiedag ‘Vluchten in Afrika’. Zaterdag 8 mei in het Missiehuis in Cadier en Keer. Aanvang: 10.00 uur. Voor meer informatie: 0475- 386880.