Van de Redaktie

Afrikacentrum actueel

Gesprek met Ambra Bakker, SMA

Bloemkool op zijn Marokkaans

Cadier en Keer: springplank of rustbank

Kidscorner

Wie? Wat? Waar?

Buduburam SMA Dagopvangproject

SMA-bisschop spreekt over vluchtelingenproblematiek in Afrika

Ontmoetingen met onze SMA missionarissen

Reünie O.L.Vrouw van Czestochowa

Startpagina van Onze Krant

Sociëteit voor Afrikaanse Missiën

 

Onze Krant is het
familieblad voor alle missionarissen, vrienden, bekenden, weldoeners en verdere supporters van de SMA.

Wilt U meer weten?
Neem contact op met
Ton Storcken SMA:
Rijksweg 15
6267 AC Cadier en Keer
tel: 043-407 73 73
fax: 043-407 73 74
e-mail:

t.storcken@bisdom-roermond.nl


WIE? WAT? WAAR?

Jan van Frankenhuijsen, pastoor te Cadier en Keer, is door de bisschop van Roermond officieel met ingang van 1 januari 2004 tevens benoemd tot pastoor van de parochie H. Bartholomeus te Eckelrade.

Eveneens met ingang van 1 januari 2004 heeft de bisschop van Haarlem Gé Buurman, pastor voor de franstalige geloofsgemeenschap in Amsterdam, tevens benoemd tor administrator van de Allochtonenmissie de Nossa Senhora de Fatima, de Portugeestalige parochie in Amsterdam, waar kapelaan H. Oliviera en Zuster Josina Boomars al werkzaam zijn.

Frans Wijsen heeft van het Nijmeegs Instituut voor Missiologie sabbatverlof gekregen. Van januari tot half april is hij in Kenya om colleges te geven aan het Tangaza College. Hij zal daar tevens wetenschappelijk onderzoek doen.

Provinciaal overste Jos Pijpers heeft in de maanden december en januari al onze missionarissen in Afrika bezocht. Hiertoe bezocht hij Ghana, Tanzania, Kenya en Zambia. Ook Marokko was hij niet vergeten, doch bezocht dit bij een andere gelegenheid.

Henk Koning heeft in december in zijn parochie Fumesua in Ghana zijn 40 – jarig priesterjubileum gevierd. Dit was tevens zijn afscheid van Ghana, met name van Ashanti, waar hij sinds zijn priesterwijding als missionaris werkzaam is geweest. Ook de parochie in zijn geboorteplaats Obdam heeft Henk na thuiskomst nog in de bloemetjes gezet.
Sinds 1 maart woont en werkt Henk op onze Provinciale Prokuur in Oosterbeek. Hij bereidt zich voor om in augustus te kunnen overnemen van Henk Zengers als provinciaal econoom.

Klasgenoot Frans Mulders was op zijn jubileumdag in Hohoe, Ghana, waar de parochie herdacht, dat deze missiepost 100 jaar geleden door de SVD paters was geopend. Als Regionaal Overste vertegenwoordigde hij de SMA, waarvan missionarissen meer dan 50 jaar in deze parochie gewerkt hebben, op dit jubileum. Doch een paar dagen later kwamen alle SMA missionarissen in Winneba tesamen om het jubileum van hun Regionaal Overste te vieren.

De derde klasgenoot, Maarten Wesseling, vierde dit priesterjubileum met zijn parochianen in Beek-Ubbergen, waar hij momenteel pastoor is.

Eind december heeft Wilfried Kouijzer zijn parochie in Drobonso verlaten. Filippijnse collega’s hebben hier overgenomen. Hij zelf heeft nu de zorg en verantwoording voor de parochie van Oku, eveneens in de Afram Plaines van Ghana.

Op 30.01 werd in het Afrika Centrum te Cadier en Keer een tijdelijke tentoonstelling van missiebusjes geopend door de nieuwe burgemeester van Margraten / Cadier en Keer.
De uitgebreide collectie missiebusjes van Auke de Vries uit Friesland is hier prachtig opgesteld. Het verhaal over missiebusjes werd gepresenteerd onder de titel: “Het thuisfront telde”. Harrie Hoeben gaf in zijn gedegen betoog een overzicht van onze (Benelux) missionaire inzet door de tijden heen.

Paulus van Winden is met ingang van 1 maart door Mgr. van Luyn, bisschop van Rotterdam, benoemd tot ‘pastor ten behoeve van de parochiefederatie 3B-Hoek’, t.w. Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Als lid van het pastoraal team van de federatie zal zijn hoofdtaak komen te liggen in de parochies Berkel en Rodenrijs, waar hij in het weekend van 13/14 maart werd gepresenteerd. In het weekend van 20/21 maart maakte hij kennis met de parochianen van Bleiswijk en Bergschenhoek.

OVERLEDEN:

Gert Meuwissen, weduwe van Emiel Thoolen, en moeder van pater Frans Thoolen S.M.A. (Rome), gestorven te St. Joost op 6 december 2003, op 76-jarige leeftijd.

Emerentia (Emma) Groenland, echtgenote van Piet Obdam en schoonzus van pater Jaap Obdam S.M.A. (Saltpond, Ghana), overleden te Obdam op 19 december 2003 in de leeftijd van 86 jaar.

Marie van Gastel, weduwe van Henri Baart en zus van pater Leo van Gastel SMA, plotseling overleden in verpleeghuis ‘Swinhove’ te Zwijndrecht op 24 december 2003, in de leeftijd van 87 jaar.

Klazina (Ina) Noom, sinds 1971 weduwe van Jan Zonneveld, en zus van pater Gerard Noom S.M.A. (Amsterdam), gestorven te Heemskerk op 3 maart 2004, bijna 83 jaar oud.

Pater Tamis Wever S.M.A., overleden te Amsterdam op 19 maart 2004, 67 jaar oud (zie In Memoriam).

Pater André Stoffels S.M.A., overleden in het ziekenhuis te Maastricht op 5 april 2004, 93 jaar oud (zie In Memoriam).

GEBOREN:

Te Almere op 18 december: Aniek Elisabeth, dochter van Hein Meulman en Gea Bakker, leken-missionaris van de SMA en jarenlang werkzaam in Ghana.

Natalia, dochter van Robert Dylewski en Monica Skalik, geboren op 11.08.2003, is de tweede kerstdag in de kapel van ons missiehuis gedoopt. Robert is de facilitair manager van het missiehuis te Cadier en Keer en tevens leken-missionaris van de SMA.

IN MEMORIAM PATER TAMIS WEVER S.M.A.

Tamis Wever werd geboren als oudste van acht kinderen in Spierdijk. Hij werd met zijn elf klasgenoten priester gewijd op 21 december 1962 in de kapel van het ziekenhuis in Heerlen door Mgr. John Kodwo Amissah, aartsbisschop van Cape Coast, Ghana.

Na zijn priesterwijding studeerde hij Heilige Schrift in Rome en Jeruzalem. Daarna werd hij docent aan de Katholieke Theologische Hoge School te Amsterdam en Utrecht.

Tamis was vriend en priester, geleerde en kunstenaar
Op 19 maart 2004 is hij plotseling overleden aan een hartinfarct in zijn woonplaats Amsterdam. In de “All Saints Church” van het ‘Afrika huis’ in Amsterdam werd op 25 maart 2004 de uitvaartdienst gehouden en daags erna is hij begraven bij zijn overleden collega-missionarissen te Cadier en Keer.

Ter gedachtenis schreef klasgenoot Herman Bommer op het bidprentje:
“Een vriend is gestorven.
Zijn vader en moeder noemden hem Tamis. In Spierdijk, Westfriesland is hij geboren, vandaaruit is hij zijn levensreis begonnen.

Hij hield van avontuur, was leergierig. Een opmerkzaam mens, zijn slechte ogen werden een uitdaging. Daar hoorde hij van pater Verheugd het
‘Verhaal’ dat hem inspireerde tot een religieuze loopbaan.

Hij werd een man van het Woord, een Leraar van oude verhalen die wegwijzers willen zijn. Verhalen die spreken over recht en gerechtigheid en vrede onder mensen.

“Een barre tocht, maar boeiend langs onontgonnen terreinen, fascinerend ook, want je kunt steeds werken met mensen, die zoeken naar een zinvol leven”.
Tamis deed zijn woord gestand. Hij was wars van dubbelzinnigheid, want het Woord was niet dubbelzinnig.

Zijn opmerkzaam hart zette hem tot schilderen, schrijven, dichten, de kunsten, de taal, goede taal, zodat je de Stem kon horen en leren, hoe mooi en liefdevol ze is.

Leraar, priester voor kunstenaars bij Onze Lieve Heer op Solder. De hardheid van kerken verzachtend met het liefdevolle Woord. Vriendschap, zijn joodse connecties, zijn gastvrijheid, liefde en trouw voor zijn vrienden.

Hier en nu in deze wereld leefde hij, luisterend en bemoedigend voor zijn “fellow-travellers” op de weg naar vrede en gerechtigheid. Hij was verlegen, terughoudend, bescheiden, sprak nooit over zichzelf.

Tamis, een mens om van te houden.

IN MEMORIAM PATER ANDRÉ STOFFELS S.M.A.

André Stoffels werd geboren op 11 februari 1911. Vanuit Kerkrade ging hij naar het missie college te Cadier en Keer, werd op 30 juli 1932 in Chanly (België) lid van de S.M.A., en ontving op 21 december 1935 met 14 andere klasgenoten de priesterwijding te Hastings in Engeland. Daarna vertrok hij naar Ghana waar hij 32 jaar werkte in verschillende parochies van het Aartsbisdom Cape Coast. Van 1968 tot 1980 was hij pastoor te Pesch in Duitsland.

Daarna verleende hij nog 16 jaar pastorale diensten in Lanaken (België). Vanaf 1996 was hij rustend in het missiehuis te Cadier en Keer. Hij overleed in het AZM ziekenhuis te Maastricht op 5 april 2004 en ligt begraven op het missionariskerkhof te Cadier en Keer.

“Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden hebben, en wel leven in overvloed” (Joh. 10.10). Zo schilderde overste Wim van Frankenhuijsen de overledene tijdens de uitvaartdienst. Deze woorden van Jezus waren pater André Stoffels op het lijf geschreven. Hij wilde niets liever dan volop leven, en dat werd hem geschonken. Terugziend op een zeer lang en vol leven sprak hij in zijn laatste wilsbeschikking zijn oprechte dank uit aan de SMA “dat ik de mogelijkheid heb gekregen om vele jaren te kunnen werken in de wijngaard van de Heer, vooral 32 jaar in de missie van Ghana, 11 jaar in Duitsland en 16 jaar in Lanaken.”

Hij bleef altijd een levendige belangstelling koesteren in alle vormen van Missie van de SMA, en steunde deze waar hij kon.
Voor deze volheid van leven had de Heer hem toegerust met de nodige gaven: een scherp verstand en een heldere geest, tot het einde van zijn dagen, en een uitzonderlijk goed geheugen. Door zijn weide belangstelling, zijn vermogen om over alles te kunnen meepraten en zijn natuurlijke charme, maakte hij gemakkelijk contact met mensen en bouwde hij een wijde kring op van vrienden en kennissen, waaraan hij zeer hechtte. Hij kon volop genieten van een uitstapje of een etentje, en had graag mensen om zich heen. Hij kwam daarbij altijd tijd tekort.

Om deze volheid van leven vol te houden nam hij zijn toevlucht tot een bonte schakering van medicijnen of andere middeltjes uit binnen- of buitenland. Ook schroomde hij niet om een beroep te doen op de liefde en het geduld van anderen. Hij liet een lange lijst na van familieleden en vrienden, aan wie hij zijn dankbaarheid wilde tonen voor hun diensten en bewijzen van vriendschap. In het bijzonder noemde hij zijn zus Thérèse en haar man Hubert. Evenals de “uitstekende verzorging” die hij kreeg toen hij “vriendelijk werd opgenomen in het Missiehuis”.

Velen zullen zich graag aansluiten bij de woorden van zijn zus Thérèse: “Lieve broer, wij zullen je heel erg missen, maar in ons hart blijf je altijd bij ons.”