De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.) is een rooms-katholieke missionaire beweging van paters, broeders en geassocieerde leken die zich inzetten voor Afrikanen.

Van oudsher is de S.M.A. een religieuze ‘congregatie’ die missionarissen uitzendt. Aanvankelijk alleen naar Afrika, naar tal van plaatsen in de wereld waar Afrikanen leven. De S.M.A. werkt vanuit het gedachtegoed van de missionaire presentie. Dat wil zeggen: het geloof verkondigen door naast mensen te gaan staan en vanuit een evangelische bewogenheid met hen meeleven.