Huis met een Missie

Het Missiehuis Onze Lieve Vrouw van Lourdes in het Zuid-Limburgse Cadier en Keer is de centrale vestiging van de S.M.A. in Nederland. De sociëteit is hier gehuisvest sinds 1891. Aanvankelijk met een missiecollege (middelbare school) en klein-seminarie. Later werden er in het Missiehuis ook andere onderdelen ondergebracht..  Op dit moment zijn in het Missiehuis gevestigd:


- S.M.A.-communiteit
S.M.A.-districtsbestuur, economaat en missieprokuur
Verzorgingshuis De KeerderbergGeschiedenis

De letters S.M.A. staan voor 'Societas Missionum ad Afros', vrij vertaald: 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën'. De missiesociëteit werd in 1856 in Lyon in Frankrijk opgericht door de Franse bisschop Mgr. Melchior de Marion-Brésillac. Doel was en is de bevrijdende boodschap van Christus als de missionaire roeping van de Kerk uit te dragen. West Afrika werd het eerste en het belangrijkste werkterrein. Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Op de vlucht voor het anti-religieuze beleid van de Franse regering kwamen de paters van Lyon eind negentiende eeuw naar Limburg. Ze vestigden zich op het perceel Bakkersbosch in Cadier en Keer. De handel in miswijn van het eiland Samos was de eerste bron van inkomsten voor de S.M.A-paters. Hiermee financierden de paters onder andere een internaat met opleiding voor jonge priesters. De stichter van het Missiehuis - pater Gaston Desribes kwam uit de streek rond de Zuid-Franse bedevaartplaats Lourdes. Het Missiehuis in Cadier en Keer wijdde hij toe aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zo heet het huis nog steeds. In de grote, stille tuin van het Missiehuis staat een replica van de Lourdesgrot. Ook richtten de paters een tijdschrift over Lourdes op, dat nog steeds bestaat. Elk jaar in mei is er een gebedsweek ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met een zeer druk bezochte openluchtmis bij de Lourdesgrot.

Naar Afrika
Al meer dan honderdvijftig jaar lang trekken S.M.A-missionarissen, in navolging van De Marion-Brésillac naar Afrika, onder andere naar Ghana. In samenwerking met de lokale bevolking proberen ze een betere wereld te creëren. S.M.A.-missionarissen zetten zich tot op de dag van vandaag in voor kerk en samenleving, voor gerechtigheid en vrede, voor onderwijs en gezondheidszorg in Afrika en voor Afrikanen in Nederland. Nog steeds worden elk jaar nieuwe missionarissen uitgezonden. Interesse? Toekomst Missiehuis
Het Missiehuis in Cadier en Keer is nog steeds de centrale vestiging van de S.M.A. in Nederland. Wel heeft het huis inmiddels ook een functie gekregen als algemeen zorgcentrum De Keerderberg. Afgelopen jaren is het Missiehuis ingrijpend verbouwd. Het oudste deel van het gebouw is ingrijpend gerenoveerd en ingericht voor paters van de S.M.A. Daarnaast is een compleet nieuwe vleugel gebouwd voor De Keerberg. Beide gebouwen zijn op 18 april 2017 ingezegend en officieel geopend.

Voor het voormalige schoolgebouw - een zogeheten monument van de 20e eeuw - wordt in samenwerking met private partijen een nieuwe bestemming ontwikkeld.

Meer informatie over ontwikkelingen Missiehuis >>>