Jubileumcadeau: Een school voor Babaso

Bij een feest horen cadeaus. Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse provincie van de S.M.A. vragen de paters uiteraard geen persoonlijke cadeaus, maar wel een gift voor de verdere opbouw van de Bresillacbasisschool in Babaso in de regio Afram Plains in Ghana. Al zeker 50 jaar zijn S.M.A.-missionarissen actief in deze regio, onder wie ook veel Nederlandse paters en lekenmissionarissen.

The Afram Plains zijn een achtergebleven en verwaarloosde regio in Ghana. Er is nauwelijks of geen infrastructuur, slechte medische voorzieningen en slecht onderwijs. In 2016 is de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën begonnen met de bouw van een nieuwe school om de kinderen beter kunnen opleiden. Maar vanwege geldgebrek moest de bouw op enig moment worden stilgelegd. Omdat het de enige school in de verre omtrek is, krijgen de kinderen nu al enkele jaren onderwijs in een gebouw dat maar half af is. Op heel regenachtige dagen kan er geen les worden gegeven, omdat het dan inregent.

Doordat het schoolgebouw niet af is, kunnen de leerkrachten en de leerlingen geen lesmateriaal in de school achterlaten. Ze moeten het elke dag mee naar huis nemen. Zelfs de tafels en stoelen zijn er niet veilig. Er is geen kantoortje voor de administratie en er zijn ook geen sanitaire voorzieningen. Momenteel is er een tijdelijk bouwsel dat dienstdoet als urinoir, maar dit voldoet op geen enkele wijze aan de sanitaire behoeften van zowel leerlingen als leraren.

De school telt 537 leerlingen. Er is een kleuterschool, een lagere basisschool, een hogere basisschool en een middelbare school. Het is een katholieke school, maar er wordt lesgegeven aan kinderen van alle achtergronden, ongeacht hun etniciteit, godsdienst of sociale status.

Bij gelegenheid van haar 100-jarig jubileum wil de Nederlandse S.M.A. graag helpen om de Bresillacschool verder af te bouwen. Er is dringend behoefte aan de voltooiing van de klaslokalen, het toilet en een speelplaats om buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken.

Doneer
Giften zijn welkom in de vorm van een ‘envelop met inhoud’ tijdens de feestdag of op rekeningnummer: NL18 ABNA 04125 38326 o.v.v. Schoolproject Babaso

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!