Al meer dan honderdvijftig jaar lang trekken S.M.A-missionarissen naar Afrika om daar onder de meest verlatenen te werken. In samenwerking met de lokale bevolking proberen de missionarisen - priesters en leken - een betere wereld te creëren. S.M.A.-missionarissen zetten zich tot op de dag van vandaag in voor kerk en samenleving, voor gerechtigheid en vrede, voor onderwijs en gezondheidszorg. Nog steeds worden elk jaar nieuwe missionarissen uitgezonden. Nieuwe vormen van missionaire inzet

Het Vormingscentrum van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.) werkt aan nieuwe vormen van missionaire inzet, waarin zowel priesters als leken - mannen én vrouwen - een eigen plaats hebben. Mensen zullen zich in alle tijden in willen zetten voor gerechtigheid en vrede, maar er verandert veel in de Nederlandse cultuur en in de omstandigheden in verschillende Afrikaans landen. Belangrijke vragen daarbij zij

- Van waaruit voelen mensen zich geroepen om zich in te zetten voor Afrika?
- Wat is er nodig voor kansarmen in de verschillende afrikaanse landen waar de SMA vertegenwoordigd is?
- Hoe verhoudt de missionaire inzet zich tot de kerkelijke inbedding in de Katholieke kerk in Afrika?