Afrikanen in Nederland

De S.M.A. zet zich niet alleen in voor mensen in Afrika, maar ook voor Afrikanen in Nederland. Heel speciaal is de S.M.A. betrokken bij het pastoraat voor Afrikanen in Amsterdam Zuid-Oost. 


Stap Verder

De S.M.A. is partner in het diaconaal centrum Stap Verder in Amsterdam Zuidoost. In het centrum komen veel Afrikanen die ondersteuning zoeken. Het centrum biedt maatschappelijke, juridische en medische spreekuren. De coördinator van de S.M.A. organiseert de Nederlandse taallessen. Wekelijks krijgen bijna 200 mensen Nederlandse les. De lessen worden gegeven door een team van 20 vrijwilligers. De lessen varieren van individuele les tot groepsles. Daarnaast heeft de S.M.A.-coördinator de leiding over de projecten van het vrouwen-empowerment.
 
In Stap Verder kunnen mensen een hapje eten, de was doen of onder de douche. Ook vinden zij een luisterend oor en wordt er mee gedacht over hun problemen, vaak gelinkt aan een ongedocumenteerd bestaan. De meeste bezoekers komen uit West-Afrika, met name Ghana en Nigeria. De verdeling man/vrouw is 50/50. 

Meer weten over Stap Verder

Pastoraat West-Afrikanen
De S.M.A. is in Stap Verder aanwezig vanwege het Pastoraat voor Afrikanen. De Stichting Pastoraat (West) Afrikanen ondersteunt Afrikanen in Nederland bij het vinden van hun weg in de voor hen nieuwe maatschappij. Liesbeth Glas is de coördinator voor het Pastoraat voor Afrikanen. Zij houdt zich onder andere bezig met het opzetten van lessen in de Nederlandse taal en pastorale begeleiding.

Het Pastoraat West Afrikanen helpt Afrikanen in Nederland vanuit het Diaconaal Centrum Stap Verder. Daar zijn verschillende activiteiten, zoals Nederlandse taalles, hulp bij inburgering, vrouwen empowerment project, sociale, medische en juridische spreekuren, weggeefkast, maaltijden, douches en kleding wassen. 


Migrantenparochie All Saints Parish
In Amsterdam is de S.M.A. in de All Saintsparochie verantwoordelijk voor de pastorale en diaconale zorg voor de West-Afrikaanse gemeenschap in Amsterdam Zuid-Oost en in het hele bisdom Haarlem-Amsterdam. De locatie waar de parochie gehuisvest is, werd door het bisdom voor deze parochie aangekocht en is door de gemeenschap omgebouwd en ingericht tot ‘Afrikahuis’ met assistentie van S.M.A..

De gemeenschap (officieel een quasi-parochie) telt ruim 300 leden die op velerlei manieren actief zijn binnen en buiten de eigen gemeenschap. Verantwoordelijk voor deze parochie is deken Ambro Bakker S.M.A. van Amsterdam, terwijl de dagelijkse leiding in handen is van S.M.A.-priesters van buiten Nederland.

Pater Augustin N’Dah S.M.A. uit Benin woont momenteel in de pastorie. Hij heeft de verantwoording voor de Franssprekende Afrikanen in en rond Amsterdam. Het is de bedoeling dat pater Emmanuel Andoh S.M.A. uit Ghana op korte termijn naar Nederland komt om de dagelijkse leiding van de parochie op zich te nemen. Pater Alan de Guzman S.M.A. uit de Filipijnen wordt eveneens binnenkort verwacht om zich bij de communiteit aan te sluiten. Hij zal tevens ook zorg gaan dragen voor de Filipijnse gemeenschappen in en rond Amsterdam.  

 

All Saintsparochie / Pastoraat Afrikanen
Millingenhof 158
1106 KK Amsterdam Z.O.
Tel. 020 – 7746708

 

Pastorale team

  • Deken Ambro Bakker S.M..A., administrator
  • Pater Augustin N’Dah S.M.A., Franssprekende gemeenschap
  • Pater Emmanuel Andoh S.M.A Engelssprekende gemeenschap (wordt verwacht)
  • Pater Alan de Guzman S.M.A. Filipijnse gemeenschap (wordt verwacht).

 

Vormingscentrum S.M.A.

In het nabijgelegen S.M.A.-Vormingscentrum worden kandidaten opgeleid voor uitzending naar Afrika als S.M.A.-lekenmissionaris. Het centrum staat onder leiding van Liesbeth Glas, S.M.A.-lekengeassocieerde, die zelf ervaring in Afrika heeft opgedaan in Ghana en in Liberia.

Met vragen over het programma of een eventuele uitzending kan met Liesbeth contact worden opgenomen. Het centrum is gehuisvest in “Stap Verder”, een oecumenische diaconale instelling waarvan S.M.A. een participant is. Liesbeth heeft ook de verantwoording voor diverse andere activiteiten binnen “Stap Verder” voor de Afrikaanse gemeenschap, onder andere met het geven van taallessen. 

Meer informatie over de mogelijkheden om als missionaris in Afrika te gaan werken >>>

 

Vormingscentrum S.M.A. / Stap Verder
Liesbeth Glas S.M.A.
Hoogoord 187 A
1102 CJ Amsterdam Z-O
tel: 020-7739649 | 06 - 42292088
e-mail: Liesbeth Glas

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!