Wilfried KouijzerProfiel
Wilfried Kouijzer is een zogeheten 'late roeping'. In 2001 werd hij priester gewijd voor de Sociëteit voor Afrikaanse Missiên. Daarna werd hij uitgezonden naar Afrika. Hij werkte verschillende jaren op de Afram Plains in Ghana. Hij heeft kerken en scholen gebouwd en dammen aangelegd om regenwater als drinkwater te kunnen gebruiken. Vanuit de S.M.A.-Missiepost in Oku heeft hij basispastoraat gedaan. Later werkte hij in een parochie in Accra. Standplaats
Momenteel werkt Wilfried Kouijzer in Nigeria. Hij is spiritueel begeleider van priesterstudenten in het S.M.A.-vormingshuis in Ibadan. Ook geeft hij les aan het diocesane seminarie in Ibadan.

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!